Logo Persones
 • Català
 • Español
 • English
 • +34 656 947 224 • +34 650 663 713
  A Persones treballem amb diferents recursos per tal de desenvolupar les millors pràctiques, els utilitzem de manera exclusiva o combinant el millor de cada eina en funció del procés.
  Coaching Persones one-to-one service

  COACHING

  El coaching l’entenem de manera àmplia i amb enfocs de diferents escoles i tendències. En tots els casos, la via d’actuació s’estructura en forma de conversa a partir d’ àrees de millora i/o objectius concrets a assolir.

  COUNSELING

  El counseling és una forma d’ajuda que té com a objectiu acompanyar a la persona a afrontar les seves dificultats, prendre decisions, emprendre canvis o modificar actituds, entre d’ altres. El counselor proporciona les eines necessàries per tal que la persona assumeixi la seva autonomia en la gestió de processos de canvi, obrint noves possibilitats que assegurin el seu benestar personal i professional.

  MENTORING

  El mentoring el definim com un procés a través del qual una persona amb expertesa contrastada en un àmbit molt concret, transmet coneixement a una altra que el vol adquirir.

  INDAGACIÓ APRECIATIVA

  La indagació apreciativa ens permet entendre la persona com un tot, en tot allò en el que és millor i que més valor aporta, en ajuda a centrar-nos en els aspectes positius de la persona i iniciar a partir d’ aquests un procés de canvi integrador i complet.