Logo Persones
 • Català
 • Español
 • English
 • +34 656 947 224 • +34 650 663 713
  Persones treballa amb persones que saben allò que necessiten i que volen entendre el procés que seguirem. És per això que hem dissenyat aquest procediment:
  • Escoltem

   allò que ens demanes
  • Preguntem

   per entendre-ho bé
  • Entenem

   reformulant la proposta i establint objectius
  • Proposem

   una línia d’actuació i un servei específic
  • Acordem

   el protocol i tot el procés de treball
  • Treballem

   estretament amb la persona
  • Mesurem

   els resultats obtinguts
  • Tanquem

   constatant clarament el canvi